Tietokori

Avoimesti julkaistuja artikkeleita ja videoita opettamisesta, oppimisesta ja oppimisvaikeuksista – suomeksi ja englanniksi.

Kun matematiikan oppiminen on vaikeaa

Opettamisen ja oppimisen ohjenuoria

Myyttien murtamista

 

Motivaation merkityksestä

Toiminnanohjauksen tarpeellisuudesta

  • Mihin lapsi tarvitsee toiminnanohjausta? Tarkastelussa toiminnanohjauksen keskeisiä osa-alueita, tarkkaavaisuuden ja muistin rooli toiminnanohjauksessa sekä toiminnanohjauksen kehitys ja arviointi. (ThinkMath-verkkopalvelu)
  • Executive function. An online professional development module discusses the science of executive function and self-regulation and how adult caregivers can help children build these skills. (Presentations and videos of about 90 mins.) Washington State Department of Early Learning.

Opettamisesta ja oppimisesta osuvasti

Neurotieteen näkökulmaa